Вхід

Реєстрація
Головна
 
Пархомівський ДНЗ "Веселка" 
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

                                                        Співпраця зі школою

з/п.

Зміст роботи

Термін поведення

Відповідаль-ний

Відміт. про виконан

1.

Організаційно-педагогічна робота

 

 

 

1.1.

Комплектування перших класів згідно з Законом «Про освіту»

травень вересень

школа

 

1.2.

Комплектування старших груп згідно з Законом «Про дошкільну освіту» та «Положення про дошкільний заклад»

серпень вересень

завідувач

 

1.3.

Складання та затвердження спільного плану наступності в роботі дошкільного навчального закладу і гімназії

серпень

завуч, завідуюча

 

1.4.

Забезпечення взаємовідвідувань уроків у гімназії та занять у дошкільному навчальному закладі

протягом року

 

 директор, завідувач

 

1.5.

Здійснення контролю адміністрації за рівнем підготовки дітей до навчання в школі.

Контрольні зрізи рівня знань дітей з метою корекції

грудень, травень

завідувач, завуч

 

1.6.

Для мотиваційної готовності до навчання у школі організувати і провести екскурсії:

 • до школи;
 • до 1 класу;
 • на свято «Перший дзвоник»
 • на свято «Останній дзвоник»
 • у бібліотеку;
 • до «Світлиці»

протягом  року

педколектив

 

1.7.

Забезпечення наступності мови навчання

протягом року

завідувач, завуч

 

1.8

Запросити вчителів початкових класів для перегляду організаційних видів діяльності з впровадженням компетентнісно-орієнтованого підходу

квітень

травень

вихователі

вчителі

 

1.9

Запрошувати фізорга школи  на проведення тестування з фізичного розвитку старших дошкільнят

травень

фізорг

вихователі

 

1.10

Презентація виставки «Наші досягнення»

травень

педагоги

 

   

 

 

 

2.

Методична робота

 

 

 

2.1.

Знайомство з навчальними програмами дошкільного навчального закладу  та школи

вересень

вчителі

вихователі

 

2.2.

Взаємовідвідування вихователями уроків у вчителів початкових класів та вчителями занять в старших групах дошкільного навчального закладу

 

жовтень, листопад

вчителі вихователі

 

2.3.

Педагогічний аналіз контрольних занять в старших групах

квітень

завуч,

вихователі

 

2.4.

 

 

 

 

Забезпечити взаємозв’язок роботи вихователів дошкільного навчального закладу та вчителів школи, з метою вдосконалення діагностичної роботи з дітьми старших груп та перших класів

протягом

 року

 

педколектив

 

3.

Виховна робота

 

 

 

3.1.

Робота з дітьми, що не відвідують дошкільний заклад з підготовки до школи:

 • Консультації:

      «Особливості розвитку учнів-дошкільників»

      «Чому і як вчити перед школою»

      «Правильне та грамотне мовлення-запорука 

       успіху навчання»

     «Чи готова ваша дитина до школи»

 • Запрошення батьків на Дні відкритих дверей

Протягом року

Завуч, вихователі

 

3.2.

Екскурсії до школи

- знайомство з класом, вчителькою;

- знайомство з бібліотекою;

- знайомство зі шкільним музеєм.

 

Жовтень

Січень

 

Завуч

Вихователі

 

3.3.

Спільна виставка дитячих малюнків дітей дошкільного навчального закладу та учнів початкових класів до Дня захисту дітей

червень

Завуч, вихователі

 

3.4.

Запрошувати дітей-випускників дошкільного закладу на свята та дозвілля у групах старшого віку

Протягом року

вихователі

 

4.

Робота з батьками

 

 

 

4.1.

Провести батьківські збори в старшій групі за участю вчителів початкових класів школи.

Жовтень

Завуч,

вихователі

 

4.2.

Батьківська конференція спільно з вчителями початкових класів Пархомівської ЗОШ 1-Ш ст.

Березень

Вихователь-методист

 

4.3.

«День відкритих дверей» у школі

Травень

Завуч

Вихователі

 

4.4.

Продовжувати роботу консультативного пункту для батьків в дошкільному навчальному закладі

Протягом року:

 

Вихователі

 

4.5.

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо підготовки дітей старшої групи до школи

Протягом року

 

Завідувач

вихователі

 

 

4.6

Відвідування сімей, діти яких не відвідують дошкільний заклад

Протягом року

педколектив

 

4.7

Проводити анкетування батьків

Протягом року

педколектив

 

4.8

Оформити тематичну виставку: «Як в садку, а як у школі»

квітень

вихователі

 

4.9

Створити «Телефон довіри» - на запитання батьків відповідають  завідувач, вихователь, лікарі-спеціалісти

Протягом року

педколектив

 

5.

Шефська робота.

 

 

 

5.1.

Участь в екологічному двомісячнику

Квітень травень

Завуч,

вихователі

 

5.2.

Прийняти участь в благоустрою території дошкільного навчального закладу:

- обкопування дерев;

- висаджування квітів, розсади

Вересень травень

педагоги

 

5.3.

Проведення ремонту іграшок, інвентарю, книжок

протягом року

вихователі

 

5.4.

Надання допомоги дошкільному навчальному закладу у виготовленні обладнання для занять трудовою, фізичною та ігровою діяльністю (лопатки, фартушки, серветки та  інше)

протягом року

 

педколектив

 

 

 УГОДА

про співпрацю навчальних закладів

Пархомівського дошкільного навчального закладу та

Пархомівської     загальноосвітньої школи I-III ступенів

 

           01 вересня  2014 р.                                                                  с. Пархомівка

                         Пархомівський дошкільний навчальний заклад в особі завідувача Ключник Наталії Іванівни з однієї сторони і Пархомівська загальноосвітня школа I-III ступенів в особі директора Москаленко Світлани Леонідівни з другої сторони ( далі –Сторони) уклали цю угоду про таке:

 1. Предмет угоди

1.1 Сторони зобов’язуються співпрацювати з метою забезпечення

      наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної 

      адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання у початковій

      школі та всебічного гармонійного розвитку дітей, збереження та

      зміцнення  їхнього фізичного та духовного здоров’я.        

2.1. Предметом співпраці є забезпечення наступності і перспективності

       роботи між Пархомівським дошкільним навчальним закладом та

       Пархомівською загальноосвітньою школою, а саме між дошкільною та

       початковою ланками освіти.

 2.2. Спільне розроблення та реалізація моделей співпраці навчальних

        закладів забезпечує наступність у:

- програмах, педагогічних технологіях;

- формах, методах і прийомах роботи педагогічних працівників з

   дітьми;

- педагогічній співпраці з батьками.

 

 1. Обов’язки сторін

                 Сторони визначають, що співпраця педагогічних колективів можлива за умови взаєморозуміння, взаємоповаги та рівномірного партнерства.

 2.1. Пархомівський дошкільний навчальний заклад зобов’язується:

        2.1.1. Забезпечити якісну підготовку дітей старшого дошкільного віку до

                  шкільного навчання з урахуванням вимог Базового компонента

                  дошкільної освіти та відповідних програм.

        2.1.2. Забезпечити психологічну готовність дітей до навчання у

                  початковій школі.

         2.1.3. Створити сприятливі мови для розвитку, виховання та навчання

                  дітей організувати діяльність дітей з урахуванням їхніх вікових,

                  індивідуальних особливостей.

        2.1.4. Брати участь у спільних заходах з метою підвищення рівня

                  професійної  майстерності педагогічних працівників.

       2.1.5.  Систематично проводити відкриті заходи для учителів початкових

                  класів.

       2.1.6.  Консультувати батьків з питань соціальної адаптації дітей до умов

                  навчання в школі.

2.2. Пархомівська ЗОШ зобов’язується:

        2.2.1.  Зараховувати випускників Пархомівського ДНЗ, які мають

                   необхідні  знання, уміння, навички, для подальшого навчання в

                   школі.

       2.2.2.   Вивчати систему роботи Пархомівського ДНЗ.

       2.2.3.  Проводити спільно з педагогічними працівниками Пархомівського

                   дошкільного навчального закладу консультаційно-методичну

                   роботу, спрямовану на забезпечення успішної адаптації дітей до

                   умов навчання у школі.

        2.2.4.  Систематично проводити відкриті заходи для вихователів

                   Пархомівського дошкільного навчального закладу.

2.3.  Сторони зобов’язуються:

         2.3.1. Щорічно    складати плани спільних заходів  Пархомівського ДНЗ

                   і  Пархомівської ЗОШ.

         2.3.2. Сприяти взаємодії педагогічних колективів.

 

                                                    3.Строк дії угоди

 

3.1.   Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє

         протягом 2013/2014 навчального року. Кожна зі Сторін має право

         розірвати цю угоду, письмово повідомивши про це іншу Сторону за два

         місяці.

3.2.  У разі відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення або зміну умов

         цієї угоди протягом двох місяців після закінчення строку її дії, вона

         вважається пролонгованою на той самий строк  на тих самих умовах, які

         були передбачені цією угодою.

         Цю угоду укладено у двох примірниках.

 

 1. Юридичні адреси Сторін

       Пархомівська загальноосвітня школа I-III cт.

       с. Пархомівка  вул. Леніна №4

        Директор      ________________ С.Л. Москаленко

 

        Пархомівський дошкільний навчальний заклад

        с. Пархомівка  вул. Докучаєва № 1А

        Завідуюча      ________________ Н.І.Ключник    

Режим дня

Пархомівського дошкільного навчального закладу

                     № з/п

 

Режимні моменти

 

ясельна  група              

    

 

середньо –

 старша  група

1.

Ранкова зустріч дітей, ігри, ранкова гімнастика

7.30 – 8.20

7.30 – 8.30

2.

Сніданок

8.20 – 8.50

8.30 – 9.00

3.

Ігри, підготовка до навчальної діяльності

8.50 – 9.10

9.00 – 9.10

4.

Організована навчально-пізнавальна діяльність

9.10 – 9.40

9.10  – 10.20

5.

Підготовка до прогулянки, прогулянка, самостійна діяльність дітей за інтересами, індивідуальні заняття

9.40 – 11.40

10.20 – 12.20

 6.

Повернення з прогулянки, підготовка до обіду

11.40 – 12.00

12.20 – 12.30

7.

Обід, підготовка до сну

12.00 – 13.00

12.30– 13.00

 

Денний сон

13.00 -  15.00

13.00– 15.00

 8.

Поступовий підйом,  гімнастика пробудження,  повітряні,  водні, загартовуючі  процедури

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

 9.

Вечеря

15.30 – 16.00

15.30 – 15.50

10.

Ігри, спілкування, індивідуальні заняття, розваги

16.00 – 17.30

15.50 – 17.30

11.

Прогулянка, повернення додому

17.30 – 18.00

17.30 – 18.00

         

                                   

                       Завідуюча  Пархомівського ДНЗ ______________Н. І. Ключник

Розклад занять Пархомівського ДНЗ на 2014/2015 н.р.

Дні тижня

Ясельна група

Молодша група

Середня група

Старша група

II пол.дня

Понеділок

1.Мовленнєвий       розвиток

2.Фізичний розвиток

1. Мовленнєвий розвиток

2. Фізичний розвиток

1. Мовленнєвий розвиток

2. Фізичний розвиток

1. Мовленнєвий розвиток

2. Фізичний розвиток

Світ

гри

Вівторок

1 Худ. – естет.розвиток:

Музична діяльність

2. Пізнав.розвиток: - логіко-матем.0,25/

художньо-естет. –

художня література 0,25

1.Худ-естет розвиток:

-музична діяльність

2. Пізнав. розвиток:

Логіко-матем.0,5 /худ.-естет:-художня література 0,5

1 Пізнав.розвиток:-логіко-матем./

ознайомлення з навколишнім

2. Худ.-естет розвиток:

Муз.діяльність

3. Худ.-естет розвиток  

худ. література

1 Пізнавальний розвиток

-логіко-матем /озн з навколишнім

2. Худ.-естет.розвиток:

-муз.діяльність

3. Худ.-естет розвиток:

-худ. література

Безпека життєдіяльності

Середа

1 Худ.-естет.розвиток:

зображувальна діяльність (малювання)

2. Пізнав.діяльність:

-озн.з природою 0,25

1. Худ.-естет.розвиток:

зображувальна.діяльність

(малювання)

2. Пізнав.діяльність:-озн.з природою 0,5/озн.з навколишнім.0,5

1. Художньо-естетичний розвиток (зображувальна діяльність)-малювання

1. Мовленнєвий розвиток:

 навчання грамоти

2. Худ.-естет.розвиток:

(зображ.діяльність) - малювання

Предметний світ

Четвер

1 Худ.-естет.розвиток (зображ..діяльність)-

ліплення/аплікація

2. Худ.-естет.розвиток:- муз. діяльність

 

1 Худ.-естет.розвиток:

(зображ.діяльність)

-ліплення/аплікація

2. Худ.-естет.розвиток:

-муз.діяльність

1. Худ.-естет.розвиток:

(зображ.діяльність)

ліплення/аплікація

2. Худ.-естет.розвиток:

-муз.діяльність

1 Худ.-естет.розвиток:

(зображ.діяльність)

ліплення/аплікація

2. Худ.-естет.розвиток:

-музична діяльність

Дитяча творчість

Пятниця

1 Фізичний розвиток

1 Фізичний розвиток

1 Фізичний розвиток

2. Пізнав. розвиток:

- озн. З природою

1 Фізичний розвиток

2. Пізнав.розвиток:

- озн.з природою

Світ  мистецтва

Всього занять

8

9

10

11

 

       

 Завідуюча Пархомівського ДНЗ _______________Н.І.Ключник

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Архів записів
Друзі сайту
 • Create a free website
 • uCoz Community
 • uCoz Textbook
 • Video Tutorials
 • Official Templates Store
 • Best Websites Examples

 • Copyright MyCorp © 2020
  Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz